ปฏิทินการจองบ้านพักเดือนพฤศจิกายน 2010

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
31
1
2
3
4
เต็มทุกหลัง
5
6
เต็มทุกหลัง
7
8
9
10
11

12

13
บ้านวิมานหมอก(จอง)
14

15
16

17

18
19
บ้านวิมานหมอก(จอง)
20
บ้านวิมานหมอก(จอง)
21

22
23

24

25

26
27
วิมานหมอก(จอง)
ชิดหมอก(จอง)
บ้านระเบียงหมอก(จอง)

ปฏิทินการจองบ้านพักเดือนธันวาคม 2010

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
28
29
30
1
2
3
4

เต็มทุกหลัง

5
เต็มทุกหลัง
6
7
8
9

10
บ้านห่มหมอก
(ว่าง 1 หลัง)
11
บ้านห่มหมอก
(ว่าง 1 หลัง)
12
13
14
15
16
17
เต็มทุกหลัง
18
เต็มทุกหลัง
19
20
21
22
23

24

25
26

27
28

29

30
บ้านระเบียงหมอก(จองแล้ว)
31
บ้านห่มหมอก
(ว่าง 1 หลัง)
1
บ้านห่มหมอก
(ว่าง 1 หลัง)
2
บ้านชิดหมอก(จองแล้ว)
3
4

5

6
7
8
** ข้อมูลในตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อทางรีสอร์ทโดยตรงเพื่อจองและสอบถามข้อมูลอีกครั้ง**
ปฎิทิน 2009 | ปฎิทิน 2011